در جست و جوی معنا

فراموشی!

بخشش بدون فراموشی گذشته ممکن نیست

                                                                   «نلسون ماندلا»

+ نوشته شده در  یکشنبه 17 آذر1392ساعت 19:46  توسط [][]  |