در جست و جوی معنا

...آرام باشیم

شادي پروانه ايست که هر چه تقلا کني نميتواني آنرا شکار کني

بايد آرام باشي تا روي شانه ات بنشيند
+ نوشته شده در  یکشنبه 22 بهمن1391ساعت 20:10  توسط [][]  |