کپی از اینترنت برای خودم

...آرام باشیم

شادي پروانه ايست که هر چه تقلا کني نميتواني آنرا شکار کني

بايد آرام باشي تا روي شانه ات بنشيند
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۱ساعت 20:10  توسط [][]  |